Rekonstrukce KD Slavie

Vítejte na webové stránce, věnované kulturnímu domu Slavie v Českých Budějovicích, který právě prochází velkou rekonstrukcí.

Na stránku budou postupně přidávány aktuality z rekonstrukce kulturního domu, včetně fotografií.

Aktuality z rekonstrukce září - listopad 2023

Od poloviny září do poloviny listopadu došlo kolem objektu k odstranění stávajících prvků mobiliáře a zeleně a ke statickému zajištění štítových zdí. Kromě toho byly provedeny přeložky vedení Teplárny, plynu a EG.D. Dále bylo provedeno bourání svislé i vodorovné nosné konstrukce. V objektu byly vybourány a uloženy k deponii stávající hodnotné historické prvky. Bourány byly i střechy, krovy, podlahy, stropy a byly odstraněny násypy. Provádí se trysková injektáž k založení nových částí objektu a posílení stávajících základů.

Zároveň probíhá tvorba VTD (výrobně technické dokumentace) a výroba prefabrikovaných a ocelových konstrukcí objektu.


Kontakt

Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
IČ: 00244732, DIČ: CZ00244732
www.c-budejovice.cz